کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

طرح توجیهی پروژه

(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار)

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی

فهرست مخاطرات

طرح پذیرش محصول

طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

سند چشم‌انداز (Vision)

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار