کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

طرح توجیهی پروژه

سند چشم‌انداز (Vision)