کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

دستاوردها

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار