کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی