کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

طرح توجیهی پروژه

(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار)

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل

طرح پذیرش محصول

(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها

(هدف ۲) طراحی، پیاده‌سازی، اعتبارسنجی، و مبنا قراردادنِ معماری