چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

واژه‌نامه

(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار)

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید

فهرست مخاطرات

سند معماری نرم‌افزار+

سند معماری نرم‌افزار

طرح پذیرش محصول