کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران

فهرست مخاطرات

دستاوردها

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار