سند چشم‌انداز (Vision) به منظور توصیف اهدافِ مجموعه‌ی فعالیت‌های توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری از منظر ذینفعان آن  تهیه می‌شود. در این سند، چرایی‌ها (ضرورت‌ها) و چیستی‌های مرتبط با پروژه، و نیز ملاحظات کلیدی آن که باید به تأیید ذینفعان پروژه برسد، بیان می‌شود.

ساختار کلی این سند به صورت زیر است:

  • کلیات سند
  • موقعیت (Positioning) محصول/راهکار
  • توصیفِ ذینفعان و کاربران
  • مروری بر راهکار (محصول)
  • ویژگی‌های راهکار (محصول)
  • محدودیت‌ها
  • حیطه‌ها و محدوده‌های کیفی
  • اولویت‌ها و پیش‌‌زمینه‌ها
  • سایر نیازمندی‌های راهکار (محصول)
  • نیازمندی‌های مستندسازی

توجه داشته باشید که دستاوردهای تحویلی پروژه با توجه به ماهیت و ملاحظات پروژه و نیازمندی‌های ذینفعان، باید متناسب‌سازی شوند. سند چشم‌انداز یک پروژه می‌تواند در قالب یک صفحه (با محوریت توصیف موقعیت محصول/راهکار و انتظارات ذینفعان کلیدی آن) ارائه شده یا در پروژه‌های بزرگ ده‌ها صفحه باشد.

قالب اولیه‌ی «سند چشم‌انداز (Vision)»

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?