سند طرح پذیرش محصول دربرگیرنده‌ی چگونگی ارزیابی دستاوردهای تحویلی پروژه توسط مشتری (و به طور کلی، ذینفعان پروژه) در مقابل یکسری معیارها و شرایط پذیرش (Acceptance Criteria) از پیش‌ تعریف‌شده، است. در این سند، معیارها و شرایط پذیرش تشریح‌شده و مجموعه کارها و وظایفی که برای پذیرش محصول ضروری است، تعیین می‌شود و بر اساس آن، نقش‌ها و مسئولیت‌های مورد نیاز شناسایی می‌شود.

قالب اولیه‌ی طرح پذیرش محصول نرم‌افزاری (Product Acceptance Plan)

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?