سند واژه‌نامه (glossary) دربرگیرنده‌ی تعریف واژه‌ها، اصطلاحات، و مفاهیم خاص دامنه‌ی پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. علاوه بر اصطلاحات و مفاهیم دامنه‌ی مسأله، اصلاحات و واژه‌هایی که ممکن است برای خوانندگان یا استفاده‌کننده از دستاوردهای کلیدی پروژه نظیر سند چشم‌انداز (vision)، سند معماری نرم‌افزار، یا توصیف موارد کاربرد (use case specification) و یا هر سندِ دیگری، نا آشنا باشد، در سند واژه‌نامه تعریف می‌شود.

قالب اولیه‌ی سند واژه‌نامه (glossary)

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?