هنگامی‌که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری خود را جایگزین یک سیستم موجود نمایید، انتقال نرم و تدریجی سیستمِ جدید، کار بسیار پیچیده‌ای است. داده‌های فعلی سیستم موجود را باید انتقال داد و حتی ممکن است لازم باشد برای اطمینان از کارایی دقیق و قابل اطمینانِ سیستم جدید، این سیستم تا مدتی به طور موازی با سیستم قدیمی راه‌اندازی شود. این موضوع موجب انجام کارهای بیشتری مانند واردسازی داده به هر دو سیستم و بررسی کارایی و انطباق عملکرد سیستم جدید با سیستم قبلی است. در برخی از موارد، ممکن است که شما به فضا و تسهیلاتِ بیشتری برای جا دادنِ ماشین‌ها و ابزارهای جدید، نیاز داشته باشید.
توجه داشته باشید که ممکن است در انتقال داده‌های موجود به سیستمِ جدید، نیاز به استراتژی و ابزارهای خاصی داشته باشید. حتی ممکن است لازم باشد که خودتان ابزارهای لازم را در فازهای قبل تهیه نمایید.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?