در طول فازِ استارتاپ، فرایندِ مناسبِ پروژه و جزئیات پراکتیس‌های مورد استفاده‌ی تیم را تعریف و مستند می‌نماییم. در این فاز ابزارهای مورد نیاز، خروجی‌ها و دستاوردهای مطلوب، و ملاحظاتی از این دست را نیز انتخاب می‌کنیم.

در فاز معماری، با انجام فعالیت‌های مختلف، درک مناسبی از نقش‌ها (Roles)، دستاوردها (Artifacts)، فعالیت‌ها (Activities)، و نیز ابزارها (Tools) به‌دست می‌آوریم. بنابراین، اِمکان بهبود فرایند، انجام تنظیم‌های بیشتر و دقیق‌ترِ ابزارها و نیز آماده‌سازی کاملِ محیط تولید فراهم می‌شود.

البته، بازبینی و بهبودِ فرایند توسعه در همه‌ی مراحل طراحی و توسعه‌ی سیستم و سرویس نرم‌افزاری انجام می‌شود. اما، فعالیت‌هایی که در این فاز (یعنی فاز معماری) برای بهبود فرایند و استقرار کاملِ محیطِ توسعه انجام می‌شود، تأثیر بسیار زیادی بر کارایی و بهره‌وری تیم و نیز ارتقای کیفیت فراورده، کم کردن زمان، و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها دارد.

این بار نیز، همکاری میان مهندس فرایند (خواه فردی از داخل سازمان، یا یک مشاور از بیرون سازمان) با مدیر پروژه و نیز معمارِ سیستم در دستیابی به این هدف، ضروری است.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?