کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید

دستاوردها

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?