کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

سند معماری نرم‌افزار+

سند معماری نرم‌افزار

(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها

(هدف ۲) طراحی، پیاده‌سازی، اعتبارسنجی، و مبنا قراردادنِ معماری

(هدف ۱) درک جزئیات بیشتری از نیازمندی‌ها

دستاوردها

فاز معماری

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار