کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

سند معماری نرم‌افزار+

سند معماری نرم‌افزار

(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها

(هدف ۲) طراحی، پیاده‌سازی، اعتبارسنجی، و مبنا قراردادنِ معماری

(هدف ۱) درک جزئیات بیشتری از نیازمندی‌ها

دستاوردها

فاز معماری

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?