(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار)

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید

طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?