(هدف ۲) طراحی، پیاده‌سازی، اعتبارسنجی، و مبنا قراردادنِ معماری