کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

واژه‌نامه

طرح توجیهی پروژه

(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار)

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید

فهرست مخاطرات